ஈரானில் பெண்கள் விளம்பரங்களில் இடம்பெற தடை!

* இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள். நன்றி!