மோசமடையும் டொலர் நெருக்கடி! – இறக்குமதியை கட்டுப்படுத்துமாறு அபாய எச்சரிக்கை.