Tag: ஆயுர்வேத திணைக்களம்

உள்நாட்டு சிகிச்சைக்கு உட்படுத்தப்பட்ட எந்தவொரு கொவிட் 19 தொற்றாளர்களும் உயரிழக்கவில்லை – ஆயுர்வேத திணைக்களம்

உள்நாட்டு சிகிச்சைகளுக்கு உட்படுத்தப்பட்ட எந்தவொரு கொவிட் 19 தொற்றாளர்களும் உயரிழக்கவில்லை என ஆயுர்வேத திணைக்களம் அறிவித்துள்ளது. இதன்படி, ஆயுர்வேத வைத்தியசாலைகளில்…