Tag: கமல் குணரட்ன

சாரதி அனுமதிப்பத்திரம் அச்சிடுவது தற்காலிகம் தான்!

சாரதி அனுமதிப்பத்திரங்களை அச்சிடும் நடவடிக்கைகளை இராணுவம் தற்காலிக அடிப்படையிலேயே பொறுப்பேற்றுள்ளதாக பாதுகாப்புச் செயலர் கமல் குணரட்ன தெரிவித்துள்ளார். அரச நிறுவனங்களை…
“விடுதலை புலிகளின் நிழல்கள் மக்கள் மத்தியில் பிரிவினைவாதத்தை தூண்டிவிடுகிறது”

விடுதலை புலிகளின் நிழல்கள் இன்று பல்வேறு வகையில் மக்கள் மத்தியில் பிரிவினைவாதத்தை தூண்டிவிடுகிறது” என இறுதிக்கட்ட போரின் பின்னரான தற்போதைய…