Tag: வசந்த சமரசிங்க

7 மாதங்களில் ஆட்சி கவிழும்!

தற்போதைய அரசாங்கம், இன்னும் 7 மாதங்களுக்கு மட்டுமே ஆட்சியில் இருக்கும் என ஜே.வி.பியின் அரசியல் சபை உறுப்பினர் வசந்த சமரசிங்க,…