இலங்கை வரும் விமான பயணிகளிற்கு இப்படி ஒரு நிலை!

* இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள். நன்றி!