முட்டை உற்பத்தியில் உலக அளவில் மூன்றாம் இடத்தை பிடித்த இந்தியா!

* இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள். நன்றி!